Изработка на софтуер за управление на Далкия България


Година: 2009
Посети уебсайта: www.dalkia.bg

Сподели в  

Изработка на софтуер за управление на Далкия България, филиал на Veolia Environnement и EDF, Далкия е водещ европейски доставчик на енергийни услуги. Сред основните дейности на компанията са: - доставка и преобразуване на енергия; - управление на енергийни съоръжения; - комплексно управление на сгради.   Далкия е важен  играч на пазара на енергийния мениджмънт за местната власт, частни компании и здравни заведения. Опира се върху най-напредналите технологии и предлага подобрена дейност на енергийните инфраструктури с гарантирани резултати, високо ефективен дизайн на инсталациите и разгръщане на възобновяемите енергийни източници: Далкия съчетава най-напредналите енергийни решения. Оптимизира техническите, икономическите  и екологичните постижения на всяка инсталация, за която се грижи – като топлопреносни мрежи, енергийни производства, индустриални и други сгради.   Далкия работи в тясно партньорство с клиентите си и играе важна роля в контрола над търсенето на енергия за крайно потребление и намаляването на парниковите емисии. Корпоративния уеб сайт предлага богата информация на своите потребители свързана с всички аспекти на дружеството, както и възможност за получаване на лична информация на регистрираните потребители/ Със корпоративния си дизайн и своята функционалност уеб сайта на Далкия България се стреми да достигне по още един начин до своите клиенти и да им бъде максимално полезен.

bg en
Всички права запазени ® 2024
Този сайт използва бисквитки.