Изработка на софтуерен образователен продукт за Община Варна


Година: 2012
Клиент: Община Варна

Посети уеб сайта: www.logo-varna.com

Сподели в  

Изработка на софтуер - образователен продукт за Община Варна по ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0062ХУМАНИЗЪМ И ПРАГМАТИЗЪМ В ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ/ДЕСТИНАЦИЯ- ВАРНА, ВРЕМЕ – 21 ВЕК/ ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
Виж 3Д визулизации от 3D образователна игра.
Проектът поставя фокус на образованиетокато неотменимо човешко право, реформиращото се масово училище в училище за всички, равните шансове за всички, безкнижният брайл, синтетичната реч, четящите машини,дистанционното обучение, използването на образователен софтуер за различни видове образователни потребности, създаване на подкрепяща среда за обучението им. Акцентува на това, че проблемитена интеграцията не са интелектуални, а по-скоро технически. По-бедният сензорен опит, проблемите в света на представите, трудностите в ориентирането и контролът на околната среда създават практически проблеми и изискват повече технологично време за обучение, разработване на начините за прилагане в обучението на методите за корекция и компенсация на затрудненията , въз основа на комплексно педагогическо оценяване на децата. Информационният дефицит при децата може да бъде намален чрез използване на брайлово писмо, говоряща книга , синтетична реч, уголемен шрифт, виждащ четец и пр. Проектът цели максимално да намали ограниченията на средата като поставя акцент върху методиката, разработена от мултидисциплинарните екипи, образователния софтуер, дистанционния модел за логопедична терапия в ранна възраст. Обучението на координатори, организирането и провеждането на публични дейности за приемане на различието подпомага цялостно всички участници в процеса на формиране адекватно отношение към състоянието на всяко дете със СОП.Проектът осигурява по-голяма практическа приложимост на обучението на деца със СОП и създава условия за синхронизиране на варненската образователна система общите европейски изисквания за интегрирано обучение.Обща целна проекта: Да се подпомогне процеса на включване на децата със СОП от община Варна в образователния и възпитателен процес чрез координиране на интеграционния процес в учебните и детски заведения, създаване на адекватни дидактически материали и подобряване на обществената толерантност към различията.Специфични цели:Да се въведе позицията „координатор на интеграционния процес” в училищата и детските градини като се подберат и обучат педагози, които да заемат тези позиции;Да се увеличи броят на включените и интегрирани деца и ученици със СОП в образователния и възпитателния процес;Да се изработят актуални дидактически материали и игри, подходящи за работа с деца със СОП на възраст от 3 до 6 години;Да се създаде и апробира дистанционен модел на терапевтична интервенция и софтуерен образователен продукт за деца с комуникативни нарушения;Да се създаде консултативна програма за родителски умения за подпомагане на родителите на деца със СОП.Общ брой участници от целевата група:20 деца на възраст от 3 до 6 години, обхванати или тепърва заявили желание да посещават ДГ;18 педагози от ДГ – партньори по проекта;21 специалисти с педагогически функции, които ще се обучават за координатори на интеграционния процес;40 родители на деца със СОПИзпълнител: Община Варна, Дирекция „Образование”, Партньори по проекта: Целодневна детска градина №17 „Валентина Терешкова”, Целодневна детска градина № 30 „Меча Пух”, Целодневна детска градина № 16 „Ал.С.Пушкин”, Целодневна детска градина № 15 „Гълъбче”, Целодневна детска градина №7 „Изворче”, Обединено детско заведение №12 „Първи юни”.
bg en
Всички права запазени ® 2024
Този сайт използва бисквитки.