Фирмен уеб сайт на Трансстрой Варна АД


Година: 2017
Клиент: „Трансстрой Варна” АД

Посети уеб сайта: transstroy-varna.bg

Сподели в  

При поръчката за изработка на уеб сайт на „Трансстрой Варна” трябваше да представим цялата мащабност на дейността на компания с повече от 100-годишна история и същевременно да създадем оперативен фирмен уеб сайт в услуга на бъдещите клиенти. В този смисъл, направихме няколко модула на секцията „За нас” на основния панел, като освен историята, включихме графично изображение на структурата на компанията, публикувахме референции и презентации. Предложихме функционален и впечатляващ уеб дизайн с много снимков материал, структуриран според секторите на дейност на „Трансстрой Варна”, а именно – строежи от високото строителство, транспортната инфраструктура, енергийната инфраструктура, благоустройството, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. Корпоративният уеб дизайн беше обогатен с отделен раздел за политиката на фирмата, който напълнихме с конкретно съдържание относно дейностите, свързани с качеството, охраната на труда и екологията. За по-голяма оперативност, включихме в този фирмен уеб сайт всички документи, сертификати и лицензи, от които биха се заинтересували бъдещите клиенти на „Трансстрой Варна”. Още при предварителните разговори за изработка на уебсайт, се запознахме с обществената и благотворителната дейност на фирмата, както и със социалната цена, която има всеки голям проект. Заедно с възложителя решихме, че това трябва да бъде огласено и затова създадохме отделен модул „Новини”, който редовно да бъде зареждан с такава и друга важна информация. Освен, че информира обществото, „Новини” изпълнява функцията и на вътрешнофирмен комуникационен канал. Заедно с мащабното инфраструктурно строителство, компанията развива и сериозна лабораторна дейност, извършвана от сертифицираната Централна Морска Строителна Лаборатория. Срещу съответната цена, лабораторията изпитва всякакви строителни материали, включително и с ултразвуков тест. Това е специално описано в секцията „Ресурси и дейности” на фирмения уеб сайт. В същия раздел са изброени и илюстрирани със снимки основното строително оборудване и помощните стопанства на компанията, гарантиращи качествената работа на „Трансстрой Варна”.

bg en
Всички права запазени ® 2024
Този сайт използва бисквитки.