Архитектурно студио ST AC Architects


Година: 2021
Клиент: ST/AC Architects

Посети уеб сайта: evroinzenering.mk

Сподели в  

В търсенето на пазарен дял и повече клиенти, инвестиционните фирми все повече и по-активно ползват услугите на уеб разработчици за изработка на уеб сайт за строителна компания. Такава е и причината, да срещнем клиентите от ST/AC Architects и да създадем сайт с етажни разпределения на сградата, която са построили и продават апартаментите.
 
След препоръчването на задължителните елементи във всеки един сайт- като Home бутона под логото на фирмата, контакти
(телефони, адрес и локация, емайл), следваше да се обсъди и реши видът на сайта както и неговата функционалност и практичност. Как да е лесен за употреба от клиентите, без да губи от задължителната сложност.
 
Особено изискване на клиентите беше, да се разположи контактна информация и локация на централния офис в Google Maps за по-добро оптимизиране на сайта и на всяка една страниците му. С цел, да има бърз и лесен контакт за клиентите, от сайта на строителната фирма с клиента.
 
Екипът на evroinzenering.mk, имаха изградена страница на компанията в социалните мрежи, и трябваше да се включи банер линк насочващ към страницата.
Статичния Header, позволява перманентен достъп към менюто на сайта на строителната компания. Както и мигновена връзка по телефон.
Отличителна черта на този сайт за недвижими имоти е, възможността да се добавят етажи в  административният панел. С други думи, сайта е с потенциал за надграждане и разширяване като обем и съдържание.
 
Възможността за създаване на „гореща точка“ е програмирано в системата за управление на съдържанието (CMS), и е достъпно през административния панел на сайта на строителната компания. Оторизираните лица за достъп до административния панел, попълват сайта и поставят „гореща точка“ на апартаментите. Така всеки клиент,  може да кликне на конкретен апартамент и да види разпределението на стаите по чертеж. Една перфектна възможност да се разгледа жилището дистанционно. Чрез формите за контакт, клиентите могат да отправят запитване от всяка страница на сайта до екипът на evroinzenering.mk, за конкретно жилище.

bg en
Всички права запазени ® 2024
Този сайт използва бисквитки.