Поддръжка на сайт

Речник на термини от уеб дизайн и програмиране
 
Кратки описания на част от използваните термини при изработка на уеб сайт и уеб дизайн.

WWW – World Wide Web – Световна мрежа, Мрежата, уеб – съвкупността от всички уеб сайтове, достъпни чрез Интернет.

Уеб сайт – съвкупност от уеб страници с информация. Уеб сайтовете обикновено се разглеждат с браузър в Интернет.

Уеб страница – част от уеб сайт, която може да се състои от текст, графика, снимки, видео, музика, както и връзки към други страници или сайтове.

Браузър (browser) – програма използвана за визуализиране на уеб-сайтовете и навигация в интернет. Браузъри са например Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari и др.

URL (Uniform Resource Locator) - уникален адрес за онлайн ресурс. Това обикновено е името, който изписвате в лентата на браузъра, за да отворите даден сайт.

Разделителна способност (резолюция) - Разделителната способност определя броя пиксели, които могат да бъдат показани по ширина и по височина на компютърния екран. Към настоящия момент най-разпространената разделителна способност е 1280 x 1024 пиксела. Уеб сайт пригоден за по-висока разделителна способност се вижда и на по-малки без да се скролира, но обратното не е валидно.

IP address - 12 цифров уникален код, с който се обозначава всяко устройство (сървър, компютър), свързан в мрежа или към Интернет.

HTML – HyperText Markup Language – език за програмиране, който се използва за създаване на на статични уеб страници.

PHP – скриптов език за програмиране, използван главно за сървърни приложения и разработване на динамични уеб страници.

MYSQL – система за управление на бази данни. Разработени са множество програмни интерфейси, които позволяват свързване със софтуерни приложения, написани на различни програмни езици, включително и PHP.

База данни – представлява колекция от логически свързани данни в конкретна предметна област, които са структурирани по определен начин. В първоначалния смисъл на понятието, използван в компютърната индустрия, базата от данни се състои от записи, подредени систематично.

Flash (Флаш) – технология, създадена от фирмата Macromedia, позволяваща включването в уеб страниците на динамично векторно изображение и звук.

JAVA - Език за програмиране, позволяващ вграждане на динамични аплети в уеб-страниците.

Javascript – скриптов език, използване предимно за създване на скриптове, които изпълняват конкретна задача – например проверка на валидност на полета от форма за запитване.

CSS – език за описание на стилове - използва се основно за визуално оформление на уеб страници. Написани на HTML.

Ajax – похват при разработването за създаване на интерактивни уеб страници. Идеята е, че се обменят малки порции данни зад кадър и не се налага презареждането на цялата уеб страница при всяко действие на потребителя.

Cтатичен уеб сайт - статичните уеб сайтове са създадени от една или няколко страници. Те не съдържат система за управление на съдържанието (CMS) и информацията в тях не може да се променя периодично от потребителя. Най-често представлява презентационен или информационен сайт на лице или фирма, при които не е необходимо информацията да се добавя или променя периодично.

Динамичен уеб сайт - Динамичен уеб сайт е такъв, в който потребителя през защитен с парола административен панел може да променя съдържанието. С натискането на бутон потребителя може да променя с лекота текстове, снимки, новини, артикули от продуктов каталог и всичко останало, което се налага. Текстовете се променят чрез елегантен уеб базиран текстови редактор, който има следните възможности: смяна на шрифта, промяна на големината и цвета на текста, добавяне на снимки, добавяне на връзки към външни и вътрешни страници и други функционалности по желание на клиента. Потребителят може лесно да добавя и изтрива категории и подкатегории, както и да редактира заглавията и съдържанието им.

Система за управление на съдържанието (CMS) -  софтуер, чрез който поребителите извършват управление на съдържанието на определен уебсайт.  Организира се  публикуване на голям обем от всякакво съдържание - текстове, изображения и мултимедия.

FTP (File Transfer Protocol) – Протокол за трансфер на файлове. Използва се най-често за обмен на файлове между различни сървъри. Когато уеб сайтът е готов, ftp се използва за „качване” на сайта на хостинг сървъра. За целта е необходимо да са известни ftp адреса на сървъра, потребителското име и парола за достъп.

Home page – начална страница на сайт, наричана още “главна” или “входна”. Тя представлява своеобразен център на информацията и обикновено е записана във файл с име index.html.

Навигация на сайта - система от менюта и връзки, които служат за движение на посетителя в даден сайт.

Текстови линк – текст, който е връзка към определен сайт или страница.

Бутон – използва се за потвърждение или отказ на някакво действие в уеб сайта, например – за изпращане на форма за запитване.

Банер - Банерът се използва за привличане на посетители към даден сайт и е най-разпространената форма на реклама в интернет. Банерът представлява картинка или кратка анимация, която се поставя в уеб сайт. Банерите са два вида – статични или анимирани.
• 468х60 - full banner;
• 234x60 - Half banner;
• 125x125 - Square banner;
• 88x31 или 90x30 - micro button
• 120x240 - Vertical banner.

Статичен банер - Статичният банер представлява картинка в gif или jpg формат, която рекламира продукт, услуга или фирма.

Анимирани банери - Анимираният банер съдържа флаш анимация (смяна и/или движения на снимки, предмети, текст и др.) и се използва за по-ефективно привличане на вниманието на посетителите на даден сайт.

JPG – метод за компресия, който се използва най-вече за съхраняване на цифрови снимки. Файловете са с разширение .jpg или .jpeg

GIF- формат, който е подходящ за изображения с големи области един и същ цвят. Не е подходящ за снимки. Файловете са с разширение .gif

RSS - Rich Site Summary- формат, който позволява публикуване на информация от един сайт в друг или тегленето на конкретни заглавия или цели текстове в софтуер-агрегатор за четенето им без браузър.

Pop-up - Поп-ъп - отваряне на уеб страница (обикновено с рекламна цел) в нов прозорец, обикновено без потребителят да желае това.

Rich media - технология за изготвяне на рекламни материали онлайн с включване на Flash, Real Audio, Real Video и други.

Редизайн - Редизайнът е услуга за промяна  на  вече съществуващ уеб  Редизайнът се налага ако старият сайт има нужда от освежаване или добавяне на нови функции.

Техническа поддръжка:
•    Мониторинг на функциалността на сайта
•    Добавяне на нови функции при нужда
•    Месечен отчет за активността на сайта
•    Нанасяне на корекции

Трафик на сайта - брой уникални посетители на даден сайт, подава се дневно, седмично и месечно.

Импресия  (показване) - една импресия е едно показване на банера на екран. Нарича се също “View”. Отчита броя на показвания на банер или друга рекламна форма онлайн.

Брояч (web counter) – Програма, която отчита броя посещения на даден уебсайт, както и някои други характеристика на посетителите, като например – браузър на потребителя, разделителна способност на монитора му, държава, в която се намира и др.

E-mail – Електронна поща - метод за изпращане и получаване на писма в интернет среда.

SPAM - използване на среда за електронни комуникации за масово изпращане на нежелани съобщения. Най-известната форма на спам е под формата на съобщения с рекламно съдържание по електронната поща.


bg en
Всички права запазени ® 2024
Този сайт използва бисквитки.