Изработка на 3D визуализации

Описание на основните 3D понятия

3D модел - Представлява графично триизмерно изображение, изградено на база архитектурни планове на обекта. Разработва се в програми като All Plan и други.

3D Визуализация - Изгражда се на база 3D модела на обекта, като се добавят цветове и материали, светлини, камери и ефекти. Разработва се в програмата CINEMA 4D и други. Следва добавяне на  околна среда – озеленяване, пътища, коли, хора и други допълнителни детайли. Визуализациите мога да бъдат:
o    3D екстериорни визуализации – визуализации на обекта отвън.
o    3D интериорни визуализации - визуализации на обекта отвътре. Ако визуализациите са типови, те може да не са базирани на 3D модела.

Рендиране - Компютърно време за смятане на визуализации и анимация

Изработка на колаж - Разработва се в програмата Adobe Photoshop. Към вече рендираните визуализации се добавят хора, растения, коли, съществуващи сгради от околната среда и др.

3D Анимация - Презентационен клип, изграден на база 3D модела и визуализации на обекта. Анимацията предполага наличие и na 3Д визуализации.

Изработка на филм - Презентационен клип, изграден на база анимация на обекта, с добавени видео материали, оригинална режисура, саунд, субтитри, диктор.
 
Стъпки за реализация на 3Д проект
 
• Одобрение на концептуалното предложение, корекции при неодобрение.
• Подписване на Договор за поръчка
• Изработване на техническо задание към договора
• Предаване на всички необходими материали
• Изработване на 3D модел и основна (първа) визуализация
• Одобрение на 3D модел и основна (първа) визуализация – подписване протокол за одобрение.
• Изработване на Допълнителни визуализации
• Одобрение на Допълнителни визуализации – подписване на протокол за одобрение.
• Изработване на 3Д Анимация
• Одобрение на Анимация – подписване протокол за одобрение.
• Подписване на протокол за предаване-приемане на цялостния проект, съгласно проектното задание.
 

bg en
Всички права запазени ® 2024
Този сайт използва бисквитки.