Техническа поддръжка цени
Техническа поддръжка на динамичните и статични страници включва:
- осигуряване на нормалното функциониране на уеб сайта;
- отстраняване на възникнали технически проблеми в рамките на уговорен срок, с изключение на случаите на форсмажорни обстоятелства.
 
Ценоразпис до 3 часа от 3 до 5 часа от 5 до 10 часа Персонална
за 1 месец 24.00 € 40.00€ 80.00 € call
за 3 месеца 72.00 € 120.00 € 240.00 € call
за 6 месеца 140.00 € 230.00 € 460.00 € call
за 1 година 270.00 € 450.00 € 900.00 € call

* Договор се слючва минимум за 3 месеца
* Неизползвани часове през месеца не се прехвърлят за следващия
* В часовете влиза и времето за управление на задачите за поддръжка.

Всички права запазени ® 2019