SEO одит и анализ на уеб сайтИзготвяне на SEO одит на уеб сайт е процес на задълбочен анализ върху текущото състояние на кода и функционалността на сайта. Това е първата стъпка преди да започне цялостната оптимизация на един уеб сайт.
Услугата SEO одит на сайт дава цялостна, детайлна информация за задачите, който да бъдат заложени в стратегията на SEO оптимизация на сайт.
SEO анализ на сайт се фокусира предимно върху текущото състояние на сайта. Идеята като цяло е да се оптимизира самият уеб сайт като структура, вътрешни връзки (On- Page оптимизация) и други.
Анализира се цялостното състояние и се изготвя техническо задание спрямо типа на сайта в което се дават препоръки за оптимизация.
 

Всички права запазени ® 2019