Beta Auto автоцентърГодина: 2008

Посети уебсайта: betaauto.net/


Автоцентър  БЕТА  АУТО  отвори новоизградената си база  през  м. Февруари 2008 г.. Собственикът и кадрите са с дългогодишен опит  в техническото обслужване и ремонт на автомобили, преминали в своята практика през системата на  бившето държавно предприятие "Централен авторемонтен сервиз" на АВТОКОМБИНАТ - Варна. За нуждите  на фирмата Интерсофт създаде уеб сайт предлагаш на посетителите информация за услугите предлагани от сервиза. На уеб сайта могат да бъдат намерени и цени за специфични услуги предлагани от автоцентъра

Всички права запазени ® 2017