Сайт на Insight KentГодина: 2008

Посети уебсайта: www.insightbehaviouralservice.co.uk


Уеб сайтът е по поръчка на офиса на Интерсофт във Великобритания за клиент свързан с услугите в социалната сфера. Уеб сайта предлага интуитивна навигация целяща лесното и бързо намиране на нужната информация.

Вземайки се впредвид голямата посещаемост на уеб сайта навигациа е максимално изчистена и предлага лесно откриване на нужната информация.

Всички права запазени ® 2019