Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19Интерсофт ООД получи безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Получените средства ще се използват за преодоляване на недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от пандемията COVID-19.

Проект и главна цел
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Бенефициент
Интерсофт ООД

Обща стойност на проекта
10 000 лв
От които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.
Срок на проекта

Начало: 06.07.2020 г.
Край: 06.10.2020 г.
Контакти
СОФИЯ
бул. Витоша 131 А
+359 2 412 88 33
ВАРНА
ул. Ал. Дякович 45
+359 52 733 233


bg en
Всички права запазени ® 2020
Този сайт използва бисквитки.