Уеб сайт за фирма ПРОТИКО ИЛ ЕООД


Година: 2011
Посети уебсайта: protikoil.com

Сподели в  

ПРОТИКО ИЛ ЕООД е дружество специализирано в проектирането, консултирането и управлението на проекти по програми финансирани от Европейския съюз.
От 2008 година до сега дружеството успешно развива дейността си, отговаряйки на най-високите изисквания заложени от Националната стратегическа референтна рамка за периода 2007 – 2013 г. Текущият приоритет на ПРОТИКО ИЛ ЕООД е Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.(ПРСР), във връзка с която дружеството реализира сериозни успехи в областта на инвестиционното консултиране и проектиране.
Основната стратегическа цел на ПРОТИКО ИЛ ЕООД е ефективно продължаване на дейността си по ПРСР и успешно вписване и развитие като проектант, консултант и строител в новата икономическа стратегия „Европа 2020”, чиято стратегическа цел е растеж, основан на знанието, устойчивостта и приобщаването, основните й цели са увеличаване на заетостта на населението, инвестиции в научно – изследователската и развойната дейност, намаляване на вредните емисии и на консумацията на енергия, повишаване на образователното ниво на населението и намаляване на хората заплашени от бедност, а основните приоритети – нови източници за нов растеж, достигане на устойчиво общество и „озеленяване” на икономиката за повече конкурентоспособност.
Основните целеви групи клиенти на ПРОТИКО ИЛ ЕООД са лица кандидатстващи за финансиране по програми финансирани от Европейския съюз и сключили договори за финансиране по такива програми.
На уеб сайта на фирмата посетелите могат да се запознаят със всички завършени проекти, и всички сертификати на копанията.Уеб сайта на фирмата предлага на своите посетители последните новини свързани с дейността на компанията .
 

bg en
Всички права запазени ® 2024
Този сайт използва бисквитки.