Изработка на уеб сайт за АТДБ София


Година: 2013
Клиент: Асоциация на Топлофикационните дружества в България

Посети уеб сайта: www.atdb.bg

Сподели в  

Изработка на сайт за  Асоциация на топлофикационните дружества в България в София. АТДБ е национално сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност, в което членуват местнитърговски дружества с предмет на дейност всички или някоя от дейностите, свързани с производство, пренос, доставка, разпределение и потребление на топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода за битови и стопански нужди и/или производство на електрическа енергия от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство от топлофикационния сектор, учредено в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Органите на управление на АТДБ са Общото събрание и Управителен съвет.
bg en
Всички права запазени ® 2024
Този сайт използва бисквитки.